ไปสูสุขคติเถอะเพื่อน....

posted on 30 Apr 2010 20:50 by north5863
สวัสดีครับ
 
 
ต่อจากENTRYที่แ้ลวนะครับ
 
 http://north5863.exteen.com/20100427/entry
 
 
 
 
 
 .
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
ไม่รู้จะเอ่ยเริ่มต้นยังไงดี
 
บอกสรุปเลยละกันนะครับ
 
 
"ปอนด์ เสียแล้ว"